Dra. Lais Fajersztajn

Dr. Lais Fajersztajn GBHI Annual meeting and AAIC Satellite Symposium Sao Paulo, Brazil

Dr. Mario Parra

Dr. Mario Parra GBHI Annual meeting and AAIC Satellite Symposium Sao Paulo, Brazil  

Dra. Maria Carrillo

Dra. Maria Carrillo GBHI Annual meeting and AAIC Satellite Symposium Sao Paulo, Brazil  

Dra. Martha Unaucho

Dr. Martha Unaucho GBHI Annual meeting and AAIC Satellite Symposium Sao Paulo, Brazil

Dr. Jorge Leon

Dr. Jorge Leon GBHI Annual meeting and AAIC Satellite Symposium Sao Paulo, Brazil

Dr. Nilton Custodio

Dr. Nilton Custodio GBHI Annual meeting and AAIC Satellite Symposium Sao Paulo, Brazil